מחולל קצף נייד פלדה/נירוסטה

מחולל הקצפה נייד פועל בעזרת לחץ אויר.
בנפחים משתנים 24L/50L.
נירוסטה/פלדה.