צנרת מניפת כימיקלים סדרה 951

צנרת ומוצרים כימיים.